καραβελας

αγγλικο

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια

σαλάτες

 • γουακαμόλε € 6.00

  ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ντομάτες και κρεμμύδια